0 554 292 59 61
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

03 Mart 2020
8 kez görüntülendi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Eskişehir’de faaliyet gösteren Demircan Hukuk Bürosu anlaşmalı boşanma davası konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri göstermektedir. Boşanma sebepleri olarak genel ve özel olarak iki bölümde incelenmektedir. Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma sebepleri 161 madde ve 166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Burada yer alan maddelerce kişiler birbirleri konusunda yaşadıkları olumsuz noktalara göre boşanma sebebi sunabilirler.

Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Madde 165– Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Anlaşmalı Boşanma , kısaca tarafların birbirleri ile her konuda anlaştıkları ( çocuk, parasal ve mal paylaşımı vb.) , her noktada mutabık olduğu boşanma durumudur. Tabi ki bu noktada tarafların belirli şartları bulunmaktadır. En önemli şartı ise ; evlilik tarihinin üzerinden 1 yıl (365 gün) geçmiş olması gerekmektedir. Türk Medeni kanununa göre aileyi koruyucu şekilde tavır alarak 1seneden az süren evliliklerin anlaşmalı olarak boşanması uygun bulunmamıştır. Tabi ki boşanmak isteyen kişiler için anlaşmalı olmasa da çekişmeli boşanma davası açılarak boşanma işleme alınabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar her konuda anlaşmış olması gerekmektedir. Bir noktada fikir ayrılığı yaşanması durumunda mahkeme anlaşmalı olarak değiş çekişmeli olarak davasına devam edecektir. ( Bu durumu size kısaca açıklamak gerekirse ; eşler her konuda anlaşmaya varmış fakat sonrasında yazılı olarak beyan edilirken bu durumdan vazgeçmiş olması velayet, nafaka gibi durumlarda anlaşmazlık vb. )

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemece tarafların dinlenmesi ve karar verilmesidir. Eşler dava tarihinde mahkeme salonunda bulunması gerekmektedir. Mahkeme tarafından eşler dinlenerek boşanmak istediklerini ve her konuda mutabık olduklarını beyan etmelidir. Bu sayede hakim tarafların birbirlerinden ayrılmak istediklerine kanaat getirerek boşanma davasını sonuçlandıracaktır.

Bir diğer şartı ise ; mali açıdan, çocuk varsa eğer çocukların durumu konusunda tarafların hem fikir olmaları gerekmektedir. Bütün sonuçlar için eşler birbirleri ile anlaşarak bütün durumları göz önünde bulundurmalarını net olarak ifade edebilmeleridir.

Boşanma esnasında taraflar her noktada anlaşmış ise anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyebilir. Taraflar bu bilgileri protokol hazırlamadan hakim önünde de söyleme hakkı bulunmaktadır. Hakim belirtilen bu hususları zapta geçirerek taraflara imzalatarak, boşanma gerçekleşmesi için onay verilecektir.

Eskişehir Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği ;

ESKİŞEHİR ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI : Buraya Kendi adınızı soyadınızı yazmalısınız.

T.C. KİMLİK NO : Buraya T.C. Kimlik numaranızı yazmalısınız.

ADRES : Buraya kendi adresinizi yazmalısınız.

TELEFON : Buraya kendinize ait telefon numaranızı yazmalısınız.

DAVALI : Eşinizin adını soyadını yazın.

T.C. KİMLİK NO : Eşinizin T.C. Kimlik numaranızı yazmalısınız.

ADRES : Eşinizin adresinizi yazmalısınız.

TELEFON : Eşinize ait telefon numaranızı yazmalısınız.

AÇIKLAMALAR

  1. Taraflar …………………………… tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten ………………………… tarihinde doğan .………..……………………….. isimli müşterek çocukları…..

( Detaylı bilgi için lütfen hukuk büromuzla iletişime geçiniz. )

  1. Uzun süredir aralarında ruhen ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için gösterilen çabalar
    ( Detaylı bilgi için lütfen hukuk büromuzla iletişime geçiniz. )

DELİLLER

Nufüs kaydı, tanıklar, vs. deliller

SONUÇ ve İSTEM

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın kabulü ile ( Detaylı bilgi için lütfen hukuk büromuzla iletişime geçiniz. ) saygıyla arz ve talep ederiz.

…… / …… / 20……

DAVACI ASİL                                                                                                       DAVALI ASİL

 

Eskişehir Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davası ile ilgili danışmak istediğiniz bütün sorunlarınızda bizlere ulaşarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.Eskişehir’de faaliyet gösteren ve çalışmalarına devam eden Eskişehir avukat Demircan Hukuk Bürosu avukatlarına iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?