0 554 292 59 61
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Uyuşturucu Madde Suçları Ve Cezaları

12 Temmuz 2019
3 kez görüntülendi

Uyuşturucu Madde Nedir ?

Uyuşturucu Madde Suçları ve Cezaları; Merkezi sinir sisteminde giderilmesi mümkün olmayan tahribatlara yol açan, bedeni ve ruhi faaliyetleri geçici olarak değiştiren veya kısmen devre dışı bırakan, kişinin toplumsal hayatını etkileyen bitkisel ve sentetik bileşimlerden oluşan maddelerdir.

Eskişehir Avukatları arasında yer alan Av.Evren Demircan olarak bu tür davalarda, Bu maddeleri 5 şekilde kategori etmemiz mümkündür.

 • Afyon ve türevleri ( Afyon, Morfin, Eroin, Kodein, Metadon )
 • Esrar ve türevleri ( Hint Keneviri, Esrar Reçinesi, Sıvı Esrar)
 • Uyarıcılar ( Amfetamin, Kokain, Crack)
 • Uyku verenler ( Barbitüratlar, Trikilizanlar )
 • Halusinojenler (LSD, Inhalants, Extasy)
 • Sentetik Cannabiod ( Bonzai )

Uzun vadede kişilerin ölümüne yol açan bu uyarıcı maddelerin satın alınması,kabul edilmesi ve kullanma amacıyla bulundurulması TCK md 191. Kapsamında suç olarak sayılarak kamunun genel sağlığının korunması amaçlanmıştır. Şöyle ki bu uyarıcı maddelerin kullanımı halinde toplumda kargaşa yaşanması mümkün hale gelecek ve psikolojik çöküntü bireylerin devlet kurumuna olan güveni zedeleyecektir. Düzenlenen kanun hükmü ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik teşviklerin önüne geçilmesi, maddi ve lojistik desteklerin engellenmesi ve caydırıcılığın artması amaçlanmıştır. Burada korunan hukuki değer kamu sağlığıdır.

Yukarıda kategorize edilen maddelerden birinin bireyin bulundurması halinde ise, şahsın ne amaçla uyuşturucu madde bulundurduğu, uyuşturucu ticareti yapma kastının olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçu Denebilmesi İçin;

 1. Miktar önemlidir. Sanığın iddia ettiği gibi kişisel ihtiyaç sınırını aşan gram ve miktarda uyuşturucu bulundurması, kişisel kullanımı dışında bulundurduğunun karinesidir. Uyarıcı maddenin türevlerine göre ve şahsın fiziki durumu dikkate alınarak hesaplama yapılır. Yargıtay , 1.500 gram ile 1.700 grama kadar olan oranları (esrar ve türevleri için) kişinin yıllık kullanımına eş değer görmektedir. Yine Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarında kişinin esrarı günde 1 gram ile 1.5 gram arasında tekrarlayarak en fazla 3 kere kullanabileceğini söylemektedir. Adli Tıp Kurumu  isemütalaalarında 276 gramlık uyuşturucu madde miktarının kişinin iki aylık kişisel kullanım sınırı içerisinde kaldığını, fazlasının ise ticaret yapma şüphesi dahilinde değerlendirileceğini söylemektedir.
 2. Uyuşturucu maddeyi satma, devretme, tedarik etme, nakletme gibi bir davranış içerisinde olup olmadığına bakılır. Örneğin şahsın arabasında yakalanan sayıca fazla paketlenmiş uyarıcı madde ile birlikte şırınga , özel kağıt gibi maddelerin bulunması satma eyleminde olduğunun göstergesidir.
 3. Şahsın uyuşturucu maddeleri bulundurduğu / sakladığı yer önem arz eder. Şahsi ihtiyacı için bulundurduğu uyuşturucu maddeyi kolay ulaşılabilir yerde saklar. Ulaşılması zor yerlerde saklaması ise ticaretinin yapıldığının şüphesi üzerinde durulmasına neden olacaktır.

Eskişehir Avukatları arasında yer alan Av. Evren Demircan olarak bu tür davalarda, Somut olayın özelliklerine göre ele geçirilen maddelerin gramajları ile paketlenme biçimlerinin benzer özellik göstermesi ticaret amacını ortaya koyan belirti olabilir. Yapılan değerlendirmeler sonucu uyuşturucu maddenin kullanılmak üzere bulundurulduğu sonucuna varılırsa verilecek ceza tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine yönelik olabilir. Ne tür cezaya veya güvenlik tedbirine hükmedileceği hakimin takdirindedir. TCK 191. Maddesinin 1. Fıkrasında “ Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan , kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi , 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır.” demiştir. Bu suçtan dolayı şüpheli hakkında soruşturma başlatılması halinde Cumhuriyet Savcısı kamu davası açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilir, şüpheli hakkında 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir ve gerek görülürse tedaviye tabi tutulabilir. TCK 192 Maddesi fıkralarında etkin pişmanlık halleri düzenlenmiştir. Örneğin TCK 192/2 Fıkrası “Şahıs eğer hakkında soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmek isterse, cezaya hükmedilmez.” der. Öngörülen cezaları ise süresi içinde tekrar uyuşturucu maddeyi satın alma, kabul etme veya bulundurma halinde ihlal ederse Cumhuriyet Savcısı şahıs hakkında kamu davası açar.

Uyuşturucu Madde İmal Etmek ve Ticaretini Yapmak

Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak ve satışa arz etmek , sevk ve idaresini yapmak, nakletmek ,depolamak, ihraç veya ithal etmek,kabul etmek ve bulundurmak halleri de TCK md 188 kapsamında suç olarak sayılmıştır. Suç kazanç elde etmek amacıyla bedel karşılığı şahıslara satılmasıile oluşmaktadır. Kullanmak için gereken miktardan fazlasının bulundurulması, depolama, devretme, nakletme, satma ve kitlelere ulaştırma amacı uyarıcı maddenin ticaretinin yapıldığına karine teşkil eder. Uyuşturucu madde bulunduran kişinin kişisel kullanım sınırını aşması ve olayın niteliğine göre kullanım kapsamının dışına çıkması, uyuşturucu maddenin ticaretinin yapıldığına ilişkin bulgular yaratır ve uygulanacak cezai yaptırım uyuşturucu ticareti yapmak olarak değerlendirmeye alınır.

Suçun nitelikli halde işlenmesi halinde ceza arttırılır. (TCK md 188 ve fıkraları) Uyuşturucu maddenin türü de ceza artırımına dahildir.

 • Maddenin eroin, kokain ,morfin , bozmorfin olması halinde ceza yarı oranda arttırılır.
 • Suçu işleyenlerin sağlık hizmetlerinde görev yapan personel, kimyacılık ve ecza ticareti yapan şahıslar olması halinde ceza yarı oranında arttırılacaktır.
 • Tüm uyuşturucu suçlarının 3 veya daha fazla kişi ile işlenmesi halinde ceza yarı oranında veya bir örgüt çerçevesi içersinde işlenmesi halinde ceza 1 kat fazla olmak üzere arttırılacaktır.

Eskişehir Avukatları arasında yer alan Av. Evren Demircan olarak bu tür davalarda, Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işleyen şahsın TCK 192 md kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması mümkündür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?