0 554 292 59 61
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davası (Satış Yoluyla)

12 Temmuz 2019
120 kez görüntülendi

Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davası (Satış Yoluyla)

Bu makalemizde Miras Hukuku ile ilgili en çok karşılanan Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davası (Satış Yoluyla), gayrimenkullerin satışı yoluyla ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyu davaları) sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Murisin vefatıyla başlayan, gayrimenkullerin veraset ve intikal işlemlerinin yapılması, miras paylarının mirasçılara paylaştırılması, ve satış yoluyla payların mirasçılara ödenmesi sürecini anlatalım.

MURİSİN VEFATI

Murisin vefatı nüfus kayıtlarına ölüm kaydı olarak geçmektedir. Eğer ölüm kaydı işlenmemişse ölüm kaydının nüfus kütüğüne kaydedilmesi için murisin hastaneden alınan ölüm belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu soruna daha çok yurt dışında yaşayan ve yurt dışında vefat eden T.C. vatandaşlarında rastlanmaktadır.

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) TALEBİ

Murisin ölüm kaydı nüfus kütüğüne kaydedildikten sonra mirasçılardan her hangi biri veya vekili vukuatlı nüfus kayıt örneği ile noterliklerden ve ya sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı başvurusunda bulunur. Nüfus kayıt örneği başvuru şartı değildir. İlgili noterlikler veya sulh hukuk mahkemeleri murisin nüfus kayıt örneğine ulaşabilmektedir; ancak mirasçılarla ilgili ayrıntılı soyağacının çıkarılması ve mahkemeye sunulması özellikle mirasçılarda zümreler arasında paylaşımın doğru yapılması için önem taşımaktadır.

VERASET – İNTİKAL İŞLEMLERİ

Veraset ilamı alındıktan sonra murisin adına kayıtlı gayrimenkule ilişkin tapu kayıtları çıkarılır. Vergi dairesine ve belediyelere veraset-intikal vergileri ödendikten sonra tapu kaydında mirasçılar kaydedilir. Bu işlem sonrası mirasçılar gayrimenkulün elbirliği mülkiyet ile yasal olarak maliki olmuş olur.

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

Gayrimenkullerin satışı konusunda mirasçılar kendi aralarında anlaşamadığı takdirde gayrimenkulün satış yoluyla paylaştırılması yoluna gidilir. Miras kalan taşınmazın satış yoluyla ortaklığın giderilmesini mirasçılardan her hangi bir mirasçı veya vekili talep edebilir. Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir. Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adresleri araştırılmalı, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yollar tüketilmelidir. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir. Bu yapılmadan dosyada bulunan güncel olmayan veraset ilamı üzerinde hüküm kurulması mümkün değildir. Taraf teşkili sağlandıktan sonra mahkeme tarafından yapılan keşif ile bilirkişiler marifetiyle taşınmazın kıymet takdiri yapılır. Taşınmazın kıymet takdiri ve mirasçıların payları raporda belirlendikten sonra davada taraf olan mirasçıların her hangi bir itirazı olmazsa mahkeme ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için hüküm kurar.

SATIŞ DOSYASININ HAZIRLANMASI, İHALE ve ORTAKLARIN PAYLARININ DAĞITILMASI

Eskişehir Avukatları arasında yer alan Av. Evren Demircan olarak;Kurulan hüküm itiraz olmaksızın kesinleştikten sonra mahkeme satış dosyası hazırlar ve miras kalan taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarılır. İhalede paydaşlardan her hangi biri gayrimenkulü satın almak için pey sürebileceği gibi dışarıdan bir kişide kanunda belirtilen teminatları yatırmak koşuluyla pey sürebilir. Satış dosyası hazırlanırken tekrar kıymet takdiri yapılır ve paydaşlara tebliğ edilir. Kıymet takdirine her hangi bir itiraz olmadığı takdirde kıymet takdiri kesinleşir dosya ihale aşamasına hazır hale gelir.İhale İcra İflas Kanunu”na göre taşınmazın kıymet takdiri değerinin %50″si üzerinden başlar ve en yüksek bedeli teklif eden ihale satıcısına ihale edilir. İhale sonucu ihale alıcısına teminat bedelinin üzerinde ki satış bedelini ödemesi için en fazla 10 gün süre verilir. Bu süre içinde alıcı satın alma bedelini ödemezse ikinci en yüksek teklifi yapan ihale satıcısına tebligat yoluyla bildirimde bulunulur ve satın almak isteyip istemediği sorulur, eğer satın alçaksa 3 gün içinde satış bedelini yatırması gerektiği bildirilir. İhale sonucu satış bedeli satış dosyasına yatırıldıktan sonra mahkeme satış müdürlüğünce masraflar ihale bedelinden düşüldükten sonra mirasçılar arasında pay edilir. Mirasçıların payları banka hesabına kendi adlarına aktarılır ve ortaklık satış yoluyla giderilmiş olur.

Ortaklığın giderilmesi davası ve satış süreci ile ilgili olarak yukarıda kısa bilgiler vermeye çalıştık. Ortaklığın giderilmesi davasının satış yoluyla giderilmesi İcra İflas Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. Yukarıda verdiğimiz bilgilerden sonra bu davalarla ilgili tarafımıza en çok sorulan soruların cevaplarına aşağıda yer verdik

Miras kalan taşınmazın satış yolu ile ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili en çok sorulan sorular;

Ortaklığın giderilmesi davasını tek bir mirasçı açabilir mi satışı talep edebilir mi? Dokuz miracıyız sadece bir kişi satışı kabul etmiyor yine de ortalığın giderilmesi davası açmak zorunda mıyız?

EVET. Ortaklığın giderilmesi davası her hangi bir mirasçı tarafından açılabilir ve her hangi bir mirasçı tarafından satış talep edilebilir. Eğer mirasçılardan biri dahi uzlaşmayı kabul etmiyorsa ortaklığın giderilmesi davası açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Türkiye”nin farklı yerlerinde birden fazla taşınmaz var. Bu taşınmazların davası ayrı ayrı mı açılmak zorundadır? Ayrı yerlerde bulunan taşınmazların satışı nasıl yapılır?

Türkiye”nin farklı yerlerinde bulunan tüm taşınmazlar için tek bir taşınmazın bulunduğu yerde dava açmak yeterlidir. Yargıtay”ın bu konuda yerleşik içtihatları vardır. Mahkeme tüm taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi kararı verecektir. Satış yine davanın açıldığı yer mahkemesinden talep edilebilir. Satış talebi edildikten sonra davanın görüldüğü yer mahkemesi (satış müdürlüğü) farklı yerde bulunan taşınmazın kıymet takdirinin yapılmasını ve satışını o yer mahkemesinden talep edecektir. Sadece ihale satışı talep edilen taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bunun dışında kalan işlemler davanın açıldığı yer mahkemesi tarafından yapılacaktır.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası ne kadar sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası mirasçı sayısına göre taraf teşkilinin sağlanması bakımından süre yönünden farklılık gösterir. Ortalama 4 ay ile 1 yıl içerisinde sonuçlanır; ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi hiçbir itirazın olmaması sonucunda bu süreler geçerlidir. Diğer koşullarda süre uzamaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri için ne kadar masraf gereklidir? Bu masrafları tek bir kişi mi öder?

Ortaklığın giderilmesi davasında bir adet taşınmaz için vekalet ücreti hariç yaklaşık olarak 2.500,00 TL ile 5.000,00 TL arasında bir masraf gereklidir. Bu masraf değişiklik göstermektedir. Satış aşamasında da ayrıca vekalet ücreti hariç yaklaşık olarak 2.500,00 TL ile 5.000,00 TL arasında bir masraf gerekebilir. Bu masraflar davayı açan davacı tarafından ödenir; ancak dava sonunda tüm mirasçılar arasında paylaştırılır.Ortaklığının giderilmesine yönelik davada davacılar kendilerini vekille temsil ettirmişlerse, yargılama sonucu davacılar yararına takdir edilen vekâlet ücreti ile yargılama giderlerinin tamamının davalıdan tahsiline karar verilmesi mümkün değildir. Ortaklığın giderilmesi davasının iki taraflı olma özelliği göz ardı edilerek yargılama gideri ve vekâlet ücretinden ortaklar payları oranında sorumlu tutulur.

Ortaklığın giderilmesi davasında ihaleye sadece mirasçılar mı girebilir, dışarıdan da ihaleye girilebilir mi?

Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davası (Satış Yoluyla), Ortaklığın satış yoluyla giderilmesinde ihale herkese açıktır. Gayrimenkulün kıymet takdiri bedelinin %20″sini yatıran herkes ihaleye girebilir ve ihalede pey sürebilir. Açık arttırma usulüne göre taşınmazın kıymet takdirinin %50″si üzerinden ihale başlar ve en yüksek teklifi veren kişiye taşınmaz ihale edilir. İhale bedeli peşin olarak ödenir.

İhaleye girebilmek için mirasçılar da teminat yatırmak zorunda mıdır?

Mirasçının hissesi teminat bedelini karşılıyor ise mirasçı teminat bedeli yatırmaksızın ihaleye iştirak edebilir ve ihalede pey sürebilir. İhaleyi bu mirasçı aldığı takdirde kendi hissesine düşen miktar düşüldükten sonra geriye kalan miktar nakit olarak ödenir.

Yurt dışında yaşıyorum ve ihale günü Türkiye”de olamayacağım. İhaleye elektronik ortamdan teklif verebilir miyim?

İhaleye elektronik ortamdan teklif verilebilir. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

İhale sonucu miracılarsatış bedellerini nasıl alır? Taşınmazın tapuda tescili nasıl yapılır?

İhale bittikten ve satış kesinleştikten sonra masraflar düştükten sonra mirasçıların payları bankada kendi adlarına yatar. Mirasçılar bu bedelleri bankadan kimlik ibrazı ile alabilirler. İhale alıcısı bu bedeller bankaya ödendikten sonra mahkemeden alacağı belgeler ile tapuda taşınmazın kendi adına tescilini sağlayabilir.

Ortaklığın giderilmesi davasını kendim takip edebilir miyim? Avukat tutmak zorunda mıyım? Avukata verilecek vekaletnamede nelere dikkat etmeliyim?

Miras Hukuku Ortaklığın Giderilmesi Davası (Satış Yoluyla), Ortaklığın giderilmesi davasında da her davada olduğu gibi kişi davayı ve satışsürecini kendisi takip edebilir; ancak davanın bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle dava ve satış aşamasında çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda avukatın rolünün önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Avukata verilecek vekaletnamede genel vekaletnameden farklı olarakmuristen kalan taşınmazlara ilgili tapu dairelerinde iş takibi, izaleyi şuyu davası açma ve ihalede pey sürme yetkilerinin verilmesine dikkat edilmesi gerekir.

Miras kalan taşınmazın üzerinde kat irtifakı kurmak istiyoruz. Kar irtifakı kurmak için tüm mirasçıların onayı gerekir mi? Eğer tüm mirasçılar onay vermezse kat irtifakı kumrak için mahkemeye başvurulur mu? Kat irtifakı kurulduğu takdirde hangi bağımsız bölümün hangi mirasçıya ait olacağı nasıl belirlenir?

Müşterek Mülkiyetten Kat Mülkiyetine Geçiş Açısından Kat Mülkiyeti Yasasının 14. maddesine göre; kat irtifakı, ancak arsa ma¬likinin ya da paylı mülkiyette tüm paydaşların buna ilişkin bir dilekçe veya istemle -yasada öngörülen diğer belgeleri de ekleyerek- Tapu İdaresine baş¬vurmaları üzerine idari bir işlemle tesis edilir. Paydaşlar arasında uyuşmazlık çıktığında, kat irtifakı kurulması için mahkemeye başvurulamaz. Yasa bu hususu paydaşların oybirliğine bıraktığı için uyuşmazlık öngörülmemiş, bu nedenle de mahkemeye bu konuda paydaşları zorlayıcı sonuç doğurmak üzere karar verme¬sini öngören bir görev vermemiştir. Tüm paydaşların onayı olmadan müşterek mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmek ancak ortaklığın giderilmesi davası ile mümkün olup, mahkemeden ancak ortaklığın giderilmesi yolu ile 634 sayılı Yasanın 10″uncu maddesinin uygulanması istenebilir. Bu durumda ortak mülkiyetten bir çeşit ferdi ve bağımsız mülkiyeti ön¬gören kat irtifakına geçilmesi ve bunun tapuya tescili kamu düzeni ile ilgili olduğu için mahkeme kararıyla böyle bir mülkiyet rejimine geçişe ve davalının muvafakat vermeye zorlanması sonucunu doğuracak şekilde paydaşın yerine geçilerek onay vermiş sayılmasına yasal olanak yoktur.

Mahkeme Kararının İçermesi Gereken Unsurlar Açısından Ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazlar üzerinde yapılar varsa bu yapılarda her bir bağımsız bölümün konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve eklentileri yerinde incelenip irdelenerek değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı uzman bilirkişi aracılığıyla saptanıp varsa fiili taksime göre, taksim yoksa çekilecek kura ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülendikten sonra arta kalan bağımsız bölümün pay oranları da gözetilmek suretiyle yine kura ile paydaşlara özgülenerek, gerekiyorsa bedel farkı sebebi ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi, malikleri gösteren liste ve yönetim planı gibi belgeleri paydaşların tanınan süreye rağmen imzalamaktan kaçınması halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra kat mülkiyetine geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın taraflarının aynen taksim istediği hallerde öncelikle taksim konusunun incelenmesi gerekir. Mahkemece taşınmazın aynen taksim edilip edilemeyeceği konusunda inceleme yapılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir.

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hükümde gösterilmesi gerekir. Satış bedelinin, satışına karar verilen taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine konu ise paydaşların tapudaki payları oranında, elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi olması halinde mirasçılık belgesindeki payları oranında hem paylı, hem de elbirliği mülkiyet halinin bir arada bulunması halinde ise tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar dikkate alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Eskişehir Avukat Evren Demircan’a iletişim bölümünden mail veya telefon aracılığı ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 54 YORUM

 1. Hüseyin Şahin dedi ki:

  Merhaba ortaklığı gin giderilmesi davasında satışa gidildi satış oldu fakat mirascilardan biri satışa itiraz edicek edebilirmi

  1. Nuray çakır dedi ki:

   Ben mülkiyet sahibiyim ama mahkeme açacak paraya sahip değilim almam gereken mirasim var dava bittikten sonra almak şartı ile devlet mahkeme masraflaŕini karşılayıp bu davayı almazmi

   1. Mustafa Koçer dedi ki:

    Slm benim 6 kişilik mirascı var ben bu mısarcılardan 5 kişiyi parasını vererek tapu da hısselerini aldım yalnız 1 kişi kaldı o razı gelmıyor ben bunu ıkna edemedıgım den dava açtım 5 parça tarla var en büyük parça 3. 900 metre kare digerleri küçük benim bu ihaleye para yatırmam gerekirmi kazana bilirmiyim degeri dönüm başı 5000 TL açılacak

   2. Kadir Bakırcı dedi ki:

    İlk öncelikle kolay gelsin soru şu mahkeme kararıyla satışı olan devre mülklerin miras hakkı 4 adet anneme devrettiler tek dayım kaldı ihaleye gitmeden annem ben alıyorum hakkın neyse ben vericem diyip ihaleye gene gidilirmi

  2. Süleyman dedi ki:

   Tapular miraşçılar üzerine intikal edildi hatta miraşçılar ile para konusunda anlaşmaya varıldı ama tapuyu almaya üç gün kala pürüz çıktı iş yattı ama miras yerler üç kişinin üzerine intikal oldu miraşçının biri satış isteyebilir mi veya mirasçı alacak olursa mahkeme mirasçıya öncelik tanırmı

  3. Yusuf dedi ki:

   hiç farketmez direk satılır.

 2. Arif dedi ki:

  Yukarıda güzel, açıklamalı biginiz için teşekkürler, benim sormak istediğim, bahçeli 450 mkare bir taşınmzın hem ortağı hem hissedarıyım, yani toplam bu yerin 4 te bir hissesi burayı alırken doğrudan benim adıma, bir kardeşde aynı şekilde, toplam 4 hissedar var yani diğer iki hissedar bu toplam yerin sadece yarısında miras payları var, babadan kalan yarısına 4 hissedar oluyor, buranın satış işlemide aynımıdır anlaşma olmazsa almakta hissedarların önceliği varmı, burada hissesi fazla olanın alma önceliği gibi bir yasal husus varmı, örneğin hem pay sahibi hem hisseden hakkı olan diğer birisinin hakkını alırsa onun satın alma önceliği gibi bir husus varmı, bir açıklama yapabilirseniz mutlu olacağım

  1. Kıymet dedi ki:

   6 hissedariz ihale ile satışı yapılacak olan mirasımız için 1 kişi avukat ücreti ne kadar ödemeli hem satışa katılıp kazanırsa veya başkası alıp payına düşen ücreti alırsa her iki durumda da aynı ücret mi ödenir.

 3. Ali nafi menekşe dedi ki:

  Merhaba.babamdan kalan 1007 metre arsamız var 5 kardeş birde babamın 2. Eşi var.biz 5 kardeş anlaşabiliyoruz.ancak 2. Anne ile anlaşamıyoruz. Analık kanunen malımızın 4 te birini alıyor.biz ona düşen 251 metre arsayı onun üstüne nasıl tescil ettiririz.biz 5 kardeş müteahhit ile anlaşıp 750 metre arsamıza bina yaptırmak ancak analığı bu ortaklığa sokmak istemiyoruz.
  Sadece ona düşen 251 metre arsa yi izale i şutu ile satışa çıkarıp biz alabilirmiyiz. Yani bize düşen 750 metre yi bu satışa sokmadan onun elindeki arsayı izale i şutu ile satın alabilirmiyiz.teşekkür ederim şimdiden

  1. DR. MÜH. HÜSEYİN AKSU dedi ki:

   ARSANIN TÜMÜ 1007 M2 ÜZERİNDEN İZALE-İ ŞUYU DAVASI AÇABİLİRSİNİZ. ARSANIN 1/4 ÜNÜ BELEDİYE VASITASI İLE İFRAZ EDEREK, (BU MÜMKÜNSE) ORTAKLIĞI GİDERMİŞ OLACAĞINIZDAN, İFRAZ EDİLEN 1/4 İÇİN SATIŞ İSTENEMEZ.

   1. Bilal yavuz dedi ki:

    Merhabalar.Annemizden kalma bir adet evimiz var.annemiz vefat edince bu ev kardesim babam ve bana kaldi.fakat taksitleri oldugu icin tapu suanda elimizde degil.satis sozlesmesinde ucumuzunde imzasi var.suanda taksitleri bitmek uzere ve bunun satisini yapmak istiyorum kardesim karsi cikiyor.ne yapabilirim saygilar.

  2. Necati özdemir dedi ki:

   Bizim ortaklığın giderilmesi için davaactık ama biz önceleri sehpaları koymuştuk ortaklar dışarıya satış vermesin diye mahkeme müşterek lerden biri herkese açık ihale istedi biz kabul etmedik neolur ortaklardan 15şi içimizde satış olsun istiyo 1ri istemiyo sizce neolur

  3. Aykut ılhan dedi ki:

   Mıras yoluyla gelen zeytınlık 4 ana hıssr ölenler var cocoklarına gecıyor bır kışi dava acıp bu yerlerı sattırabılırmı bu yerler degerlı nasıl engeleyebılı herkes satmak istıyor ama bedeva gıtmesını istemıyo dıyer hıssekar zorluyor ne yapmalıyız

 4. Erhan Şengün dedi ki:

  İyi günler. Benim kaynanam vefat etti. Kızı ve babası varış oldular. Kaynana dan bir ev kaldı. Veraset ı yaptık. Daha sonra satış usulü ile kayınpederden hissesini satın aldık. Şimdi kayınpederden tapuyu bozacam diyor. Buna hakkı var mıdır…

  1. metin dedi ki:

   hayırlı geceler dilerim
   18 hissadariz 14 hissenin oturdugu bir bina dışarda kalan 4 hissedar var ama kiminin hisse oranı düşük ve bu bina satışa çıkarıldı mahkeme kararı ile burda hissesi TAM olan dişardaki hisseye para ödemek zorundami
   bilgi almak istiyorum

   1. metin dedi ki:

    yoksa herkes aynı parayimi ödeyecek hisse olarak satın alacak ne yapılması gerekiyor teşekkür ederim

 5. Ali dedi ki:

  15 tane miras tarla var ben sadece
  5 tane tarlada anlaşamıyorum sadece 5 ine dava açma hakkım varmı.

 6. hakan öker dedi ki:

  diyelim ki satış olmadı. ihaleye hiç kimse iştirak etmedi. ikinci üçüncü ihalede de satılmadı. sonuç nasıl olur

 7. Yalçın dedi ki:

  İhale ile tarlamı sattım parası ne zaman nereye yatar

 8. Yalçın dedi ki:

  Tarlamı ihale ile sattım parası ne zaman nereye yatar

 9. Rumeysa dedi ki:

  Merhabalar 6 kardeşiz . 1kardeş kendi hakkini kardeşine devrediyor.kalan 2 kardeste yer yani arazi almak istiyor ancak buyuk abileri izin vermiyor yer almasina istemiyor mahkemeye verdik ancak ihaleye cikcak gibi diyorlar ne ilacak anlamadik hala bir satılmak diyorlar bir satilmaz diyirmar bu 2 kisi yer isteynler nasil yerini alabilirler ancak diger kardesler istemiyor nasil olacak ihaleye cikmadan diger yollatida kavul etmediler aydinlatirsaniz sevinirim

 10. Levent Utlu dedi ki:

  Paylaşılamayan miras ile ilgili bilgi arıyordum birkaç yerenden de konu hakında okuma yaptım ama sizin kadar açıklayıcı bilgi görmedim teşekkür ediyorum.

 11. Serkan zengin dedi ki:

  Biz dokuz kardeşiz 2si vefat etti anne ve babadan kalma miras var üç kardeş satılmasını istemiyoruz malların diğer geride kalan 4 kardeşimiz satılmasını istiyor bu durum halinde dava açılsa mahkeme nasıl sonuçlanır

 12. Aydin dedi ki:

  Peki diyelim ki tarlaya 471000 tl takdir bicildi bu 471000 tl denmi ihaleye cikiyor.

  1. mirasçi dedi ki:

   hayir takdir edilen değerin %50 sinden fazla bir değerden ihaleye çikiyor

 13. Kemal dedi ki:

  İyi günler bnm bir arsam var 216 m\2yanında boş kullanılmayan bir arsa daha var 200m\2 bu ardayı almak istiyorum fakat arsa 35 kişiye vereseli bu 35 kişiyi toplayamıyorum bu arsayı en kolay nasıl ne sekilde toplayan bilirim bilgi verebilir misiniz isiniz

 14. Hasret dedi ki:

  Mirasıyım.mallar satıldı.Ancak parayı hangi bankadan alacağız?

 15. HİLAL dedi ki:

  2018 YILINDA İZALEYİ ŞUYU DAVASI AÇILDI 2019 YILINDA KARARA ÇIKTI. SATIŞ SURETİYLE ŞU AN ELİMİZE YENİ ULAŞTI GEREKÇELİ KARAR NE YAPILMASI GEREKİYOR BUNDAN SONRAKİ AŞAMA NEDİR BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM..

 16. süleyman dedi ki:

  merhaba bizimde amcalar arasinda mirasi paylasamamamiz durumunda satis yoluyla dosya karara baglandi satisi kesinlesti. benim burda sormak istedigim mirasci olan halam butun hisselerini babama noter sozlesmeli devretti babamda halamda vefat etti. satis gerceklestiginde halamin hissesine dusecek parayi halamin mirascilarimi yoksa babamin mirascilarinami pay edilir.

 17. Ahmet dedi ki:

  İzale-i şuyu davası açılmışken hissemi satışa çıkarabilir miyim?

 18. Erdi U. dedi ki:

  Merhaba ,
  Satış ihalesine çıkıldığında örnek olarak 300.000 TL satış yapıldı diyelim. 1/3 oranında hissedarlardan biride benim. Benim nakit olarak 200.000 TL yatırmam yeterli olur mu ? Yoksa herhangi bir 3. şahısa satış gibi önce satış rakamının tamamını yatırıp daha sonrasında hakkıma düşen tutarı banka yoluyla geri mi alacağım.
  Konu hakkında bilgilerinizi rica eder, dönüş için şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla

 19. ogün benan şener dedi ki:

  tapu babam üzerinde 1974 yılında vefat etti 1976 yılında annem vefat etti.nufusta benim annem eş olarak görüküyor.üvey abilerimin annesinin adı eş diye yazılmıyor.bunlar 1985 yılından 1989 yılları arasında kaman nufusundan kdz-ereğli nufusuna nakil olmuşlar mirasını almadan gitmşler.sadece ben kamanda da yaşıyorum 2004 yılında imarlı oldu arazimiz.ben tapuyu aldım hala babamın üzerinde aradan geçen 50 yıldan sonra zaman aşımına girmişler diye biliyorum.oysa üvey abimin biri miras yoluyla paylaşım davası açmış dava devam ediyor hakim keşif kararı verdi öbür ayın 21 de keşfe çıkılacak .bu ne anlama geliyor bana cevap yaz.lütfen.

 20. ADEM dedi ki:

  MERHABA.BABAMLAR 4 KARDEŞ DEDEMDEN KALAN İÇİNDE EVİNDE OLDUĞU BİR MİRAS VAR KARDEŞLERİN KÜÇÜĞÜ MAHKEME YOLUYLA SATIŞA ÇIKARDI VE MAHKEME SATIŞ KARARI VERDİ.EVDE SADECE BABAM VE BABANNEM OTURUYOR DİĞER KARDEŞLER FARKLI YERLERDE. BABAMIN İHALEYE GİRİP ALMA ŞANSI YOK. KENDİNE DÜŞEN PARASAL HAKKINI OALABİLİRMİ İHALEYE GİRMEZSE ÇOK AZ PARA ALIR DİYORLAR.ALAMASADA İHALEYE GİRMESİ GEREKLİMİ BU KONUDA BİLGİLENDİREBİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ GÜNLER

 21. alpay dedi ki:

  merhabalar yaklaşık 2 3 sene önce dedem vefat etti miras olarak 1 adet ev kalmıştı eşi dava açarak kendi payını istedi sonuç olarak ev satıldı gelen dava kağıtında evi kaç paraya satıldığı kime ne kadar m2 pay düştüğü yazıyor fakat ben payımı nasıl alacağımı bilmiyorum ev 16.04.2020 tarihinde satılmış henüz gelen giden bi para yok

 22. Dursun Yurdabakan dedi ki:

  Avukat Bey,
  İyi akşamlar.
  Ortaklığın Giderilmesi Satış İşlemine başlandı.
  Satış Memuru, ‘satış günü’ verilmesini talep eden bir dilekçe göndermemi istedi (telefonla). Ben başka bir şehirde ikamet ediyorum. Bu dilekçeyi hangi kanalla göndermem gerekir. Adliye Muhaberat veya PTT ile mi göndermem gerekecek.
  Ayrıca dilekçenin içeriği sadece ‘ satış günü verilmesi’ni mi kapsayacak.
  Çok teşekkürler.

 23. Halil İbrahim baysal dedi ki:

  Hocam merhaba 2007 yılinda ben babamdan 100 dönüm arazi satın aldım ve bu araziler kardeşlerim arasında paylaşılmadi.kardeslerim buna arazilerden hak talebinde bulunabilirler.cok teşekkür ederim.

 24. Bülent Döner dedi ki:

  Ben ve kardeşime 1 ev kaldı babamdan bunu satmak istiyorum kardeşim yanaşmıyor neyyapabilirim mahkeme nekafar sürer

 25. Mehmet özcan dedi ki:

  Meraba ölen bir kişinin mirasçısı olarak sadece bir eşi ve birde erkek kardeşi olmak üzere 2 tane mirasçısı var ise miras payları nasıl bir oran ile pay edilir
  Teşekkür

 26. Barış Bazlambaç dedi ki:

  Bursa’da 2 yıl önce vefat eden annemin üzerine 3 katlı bir binamız var. Bu binaya 2.eşi ve oğlu da ortak gösteriyor devlet , aslında annemin sağlığında üvey olan kardeşe annem ev aldı üvey olan babaya da bu ev 3 kardeş ilk çocuklarımın dedi ama yazılı ver imzalı birşey olmadığı için hak istiyorlar. Tamam dememize rağmen her seferinde emlekçı vesilesiyle satış yapılacağı zaman biz imza atmıyoruz diyorlar biz kardeşler rahmetli babamızdan kalma bu evi nasıl kanun yoluyla alabiriz.

 27. melek dedi ki:

  selamlar ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili asılsız anlaşmazlık sorunu iddiası ile dava açılmış ama davacı olan mirasçılar daha öncesinde mirasın satılık işlemleri için emlakçı ile anlaşma yapıp satış ilanı vs verilmiştir mirasçılar evin satılığa çıkmasına onay vermiştir. Ama davayı açan mirasçılar kendileri diğer mirasçılardan gizli satılık ilanını kaldırıp dava açmıştır. bu davaya itiraz edilmesi halinde satış işlemleri kesinlikle durdurulabilir diyebilir miyiz ? ya da kendi hissedini satmak istemeyen mirasçılar için bu satış yolu ile ortaklığın bitirilmesinde diğer mirasçılar mağdur mu olmak zorunda Teşekkürler.

 28. Ali Şengül dedi ki:

  Merhaba
  Oturduğumuz evin arsası hisseli tapu idi. 18.madde kapsamında tapumuz yeniden düzenlendi. Ancak 203 m2 arsamizin 60 M2 si, arsasindan yol geçen karşı komsumuza verildi ve bize 60 m2 olan payınızı komsunuzdan para ile geri alacaksınız denildi. Komşumuz ile fiyatta anlaşamıyoruz. Hukuki olarak nasıl çözebiliriz ve mahkeme arsanın fiyatını nasıl belirler?

 29. Gül dedi ki:

  Mrhb mahkemem şehir dışında miras hakkından yararlanmak için dillekce vermem gerekiyor iki hafta süresi var bu dilekçeyi nerede vermem gerekiyor gitmeden burdaki adliye olur mu acaba ve mahkemeye gitmezsem sorun olur mu

 30. Mustafa serdar dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin.Bizim ortaklığın giderilmesi davasında konu olan 3 taşınmaz ihale ile satışa çıktı ve satışı tamamlandı 18.11.22 tarihinde ihale yapıldı yapılan ihale sonucuna itiraz gelmedi ve avukatın vekalet ücreti dahil tüm vergiler kesintiler kişilerin vergi borçları vs. yapıldı ancak hala 12.12.22 tarihi itibari ile satış memurluğu tarafından paylar ödenmedi acaba bu süreç nedir ne kadardır? Şimdiden teşekkürler

 31. Yunus dedi ki:

  Merhaba ortaklığın giderilmesi hususundaki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler yalnız ben şu noktayı bilgi olarak göremedim. Dedemden kalan 232 metre kare de ki hakkımı satmak istiyorum yalnız beş halam ve bir de amcam ayrıyetten rahmetli babamı da sayarsak dedemin toplamda yedi çocuğu var ama bunlardan biri rahmetli oldu o kişi de babam ben de abimle iki kardeşiz babamın çocukları olarak yani babamın dedemden kalan yerdeki hakkı olan hakkı otomatikman bize düşüyor bu şekilde sekiz kişilik hissedar oluyor. Yani aslında şunu söylemek istiyorum ben bulunduğum adli sulh ceza hakimliğine gidip direk ortaklığın giderilmesi için dava açabilir miyim yani bu şekilde mi davayı açabilirim.?

 32. Ahmet emin dedi ki:

  Merhaba babamdan kalan miras ev tapuda arsa geçiyor kargir ev diyebiliriz içinde tek müstakil 123 metre kare arsanın tamamı ev yapılış tarihi 1950 yarısı ahşap yarısı piriket emlak olarak degeri yok arsa olarak 250 .000 TL tarih Ocak 2023 bu tarih itibariyle fiyat mirasçıların hakların haklarını verdim mirascı ben hariç 4 kişi hepsinin noterden vekaletini aldım tapuda bana en ucuz yoluyla kaç liraya mal olur

 33. ŞABAN ZERENER dedi ki:

  Merhaba .Dedemin 5 adet parseli var. soru.Şu an izalei şuyu satış durumundayız. Soru.1- Vefat eden kardeşlerden sonra 25 paydaş olduk.ihaleye giren her bir kişi %20 teminat yatırırmı? Soru 2-ihalede parselin biri satılınca diğerimi başlar. Soru 3–Birinci satış için yatırılan teminatla diğer satışlara da girilebilirmi.? Bilgilendirirseniz memnun olurum Vereceğiniz malümat için şimdiden Teşekkür ederim.

 34. Nilufer dedi ki:

  Merhaba annemin babasından parça parça 10 adet ev yeri ve arazi var sekiz kardeşler ve birturlu anneme yer vermediler annem mahkemeye başvurması ya rağmen hala anlasamadilar mahkeme satışa çıkaracak bu son mahkeme satış yapılsın kararı çıktıktan sonra aile içinden almak isteyenlere ilk önce veriliyormuş yalnız bir dilekçe varmış veriliyormuş bir kuruma o olmadan satış işlemi baslamiyormus 10 yıl süresi varmış ne kadar dogru

 35. Filiz Karabulut dedi ki:

  Ortaklığın giderilmesinde devlet yüzde kaç pay alıyor

 36. Umut Karabulut dedi ki:

  Ortaklığın giderilmesinde devlet yüzde kaç para alıyor

 37. güner dedi ki:

  ortaklığın giderilmesi davasındansonra icra yoluyla stış yapıldığın da düşen haklara itiraz süresi ne kadardır cevap yazabilirmisiniz

 38. aydın dedi ki:

  merhaba benim babam vefat etti dedemden otomatik mirascı oldum babadan bi kardeşim birde üvey annem var bu konularda bilgisiz durumdayım beni kandırma ihtimalleri var ne yapmam gerekiyor bildirirmisiniz

  1. Nuran ercan dedi ki:

   İşlem duruşma ne demek

 39. Levent dedi ki:

  Ortaklığın giderilmesi davası 8 hissedar var ancak içlerinden biri vefat etti onunda çok borcu olduğu için tek mirasçısı oğlu reddi miras açtı; mahkeme kabul etti. Ölenin yeğeni= abisin oğlu ( abisi ölü) veraset ilamı için mahkemeye baş vurdu. Mahkeme alt soy reddi miras yapıysa kanunen miras yan soya geçmez kararı verdi. Şimdi bu reddi miraslı yeri nasıl satıcaz, kim imza atıcak ne yapıcaz nasıl bir yol izlicez

 40. MURAT BAYAZIT dedi ki:

  5 katlı aile binasında her kardesın 3 dairesi +1 daire vefat eden babam tarafından enısteme satısı yapılmıs ve en ust katta kendı kullandıgı daıre ıle bırlıkte kullanımdaydı.Babam 1998 ylında vefat ettı ablam ve enıstem daha sonrada abim kendı yerlerını bundan 10 sene önce aıle dısından kısılere sattılar .son olarak Annem de kendı daıresını bınada bulunan dıger hak sahıbıne sattı ancak bu satıslar hıcbırınde tarafıma bıldırım yada alıs teklıfınde bulunulmadı gızlıce kendı hısselerı teklıf etmeden baskalarına satmıs bulundular.ben halen aynı bınada ıkamet etmekteyım. bu durumda bu gerıye dönuk satısları iptal davası acıp iptal ettırebılırmıyım.Teşekkürler.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?