0 554 292 59 61
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Cinsel İlişki ve Mağdurun Muayenesi

21 Haziran 2019
3 kez görüntülendi

CİNSEL SALDIRI, CİNSEL İSTİSMAR, CİNSEL İLİŞKİ VE MAĞDURUN MUAYENESİ 

Eskişehir Avukatları arasında yer alan Av. Evren Demircan olarak bu tür davalarda;

TCK m.102-103-104 de yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda en çok merak edilen ve çoğu zaman mağdur, zaman zaman da aile için büyük sorun oluşturan muayene sürecine değiniyoruz.

Özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda vücut dokunulmazlığının cinsel organ veya farklı bir organ sokulması ya da farklı bir madde sokulması sonucu ihlali kapsamında mağdura yaklaşımla ilgili konuyu inceleyeceğiz. Bu kapsamda kendini ağır bir yük altında hisseden mağdurun ve ailenin süreci daha iyi öğrenebilmesi açısından bilgiler vermeye çalışacağız. 

MUAYENENİN AMACI 

 • Vücut boşluklarına penetrasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belgelenmesi.
 • Şiddet kullanılıp kullanılmadığının tespiti.
 • Yaralanmaların tedavisi ve kayıt edilmesi.
 • Gerekli tıbbi yardımın yapılması.
 • Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi.
 • Uyuşturucu ve alkol gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen maddelerin etkisinin belirlenmesi. (Kan örneği alınması vs.)
 • Gerekiyorsa yaş tespiti yapılması.
 • Kişinin mental durumunun tespit edilmesi.

Cinsel saldırıya uğramış kişinin rızası ve izni olmaksızın muayenesi mümkün değildir. Kişiye, yapılacak incelemeler ve idari işlemler hakkında doktoru tarafından bilgi verilmelidir. 

Adli Muayene Süreci 

Adli muayenenin talep edilmesi; 

Adli muayane mahkemenin ve cumhuriyet savcısının talebi ile kişinin veya ailesinin (anne-baba) rızası ve izni ile yapılır. Adli muayeneye ilişkin CMK m.75 ve m.76 hükümleri açıktır. Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın bedeninin tıbbî muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kulanılamaz. Tıbbî muayenenin yapılabilmesi veya vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnek alınamaz.

Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.

Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için karar alınmasına gerek yoktur. 

Muayene koşulları 

Adli muayane ile ilgili müdahaleler ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir.Tüm kontroller ve müdahaleler ilgili sağlık biriminde gizlilik esaslarına göre yapılmalıdır.

Muayene sırasında fotoğraf çekilmesi  

Adli muayene sırasında hekim gerekli görürse mağdurunda rızası alınmak koşulu ile fotoğraf çekebilir. Özellikle darp ve cebir izleri kaybolabileceğinden bu izlerin fotoğrafları çekilmek istenebilir. Bu fotoğraflar mahkemede suçun cinsel amaçla işlenip işlenmediği ile ilgili kesin delil oluşturabilecek niteliktedir. 

Anamnez 

Mağdurun kliniğe getirilmesine neden olan istismar tipinin ne olduğu ve ne zamanolduğunun tespiti amacıylahekim tarafından mağdura sorular sorulur. Ayrıca bu konuda şimdiye kadar herhangi bir işlem veya tedavi yapılıp yapılmadığı sorulur. Güncel öykü olarak adlandırılan bu bölümde mağdurun, hekimin soracağı tüm sorularla eksiksiz bir şekilde yanıt vermesi gerekir. Unutulmamalıdır ki anlatılacak öyküye göre yapılacak muayenede değişiklikler olabilir. 

Muayene özellikleri 

İki çeşit muayene olup ilgili hekim tarafından her ikisi de gerekli koşullarda yapılacaktır.

 • Genital bölge dışı muayene
 • Genital bölge muayene
 • Fiili livata olup olmadığının kontrolü için muayene (anmaneze göre) 

Örnek alınması 

Cinsel saldırı sonrası saldırganın kimliğinin belirlenmesi, kan örneği alınarak uyuşturucu-alkol olup olmadığının araştırılamsı, gerekiyorsa yaş tespiti yapılması için örnek alınması gerekebilir. Olay olduktan 72 saat içinde yapılan testler önem arz eder.

Yukarı da anlatmaya çalıştığımız gibi cinsel saldırıya uğramış mağdurun muayene süreci titizlikle ve mağduru etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır. Muayene sonucu elde edilecek bulgular suçun derecesini, cezanın miktarını dolayısıyla mahkemenin vereceği kararı doğrudan etkileyecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?